مرکز تحقیقاتی هوش مصنوعی و داده های کلان

ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،سایت ۳، دانشکده علوم، طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۴۴۳۱۸۰۳۲۲۰