تاریخچه

همزمان با کاشت نهال دانشگاه آزاد اسلامی در آذرماه 67، به منظور ارتباط دوسویه بین مخاطبان و دانشگاه که شامل دانشجویان و خانواده های آنان ، اساتید و کارکنان بود، ساختار روابط عمومی در چارت تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی که امروز به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان شهرت یافته است، قرار گرفت.

اگرچه در سال های نخست، روابط عمومی در ساختار تشکیلاتی واحدهای دانشگاهی در قالب یک دفتر صرفا جنبه اطلاع رسانی و گاهی تولید خبر داشت، اما به مرور زمان و با توجه به نیاز مخاطبان و از سوی دیگر گستردگی و توسعه فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ کمی و کیفی، چارت تشکیلاتی آن از حالت اداری صرف خارج شده و به صورت مجموعه ای پویا ، فعال و تاثیرگذار درآمد.

امروز روابط عمومي در دانشگاه آزاد اسلامی در حقيقت شبكه هوشيار ، بانك اطلاعاتی ، مغز متفكر واحد و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است که امید است با خصلت هايي نظیر قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابراز عقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه یابد.

بی تردید امروز با گذشت 29 سال از تاسیس این مجموعه آموزش عالی، می توان اذعان کرد که روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر ، قلب تپنده ، دست همکار، پاي همراه ، گوش شنوا ، چشم بينا و زبان گويا را ايفا مي‌كند