کارگاه دانشجویی

مصوب اجراشده سال 97 مشترک بین رشته های مامایی، پرستاری، اتاق عمل
کنترل عفونت بیمارستانی
احیا پیشرفته نوزاد و بزرگسال
اصول کار با دستگاه های بخش ویژه(ونتیلاتور. dc شوک)


برنامه ریزی ودرخواست شده جهت اجرادر سال98(مشترک بین رشته های علوم پزشکی دانشکده)
تکنیک بخیه زنی
تکنیک خونگیری
تفسیر ABG
ثبت گزارش نویسی