رنامه امتحانی نیمسال دوم ارشد 96ا95

 
 
روز
 
تاریخ
ساعات امتحانی
08:30
11:00
14:00
16:30
چهارشنبه
17/03/96
 
 
اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی
 
پنجشنبه
18/03/96
 
 
 
 
جمعه
19/03/96
 
 
 
 
شنبه
20/03/96
 
 
مدیریت خدمات پرستاری
 
یکشنبه
21/03/96
زبان خارجه
دفاع مقدس
دانش خانواده
تفسیر موضوعی قرآن
اخلاق اسلامی
وصایا امام(ره)
فارسی پیش
دوشنبه
22/03/96
 
 
 
 
سه شنبه
23/03/96
 
 
سنجش و اندازگیری
 
چهارشنبه
24/03/96
 
 
 
 
پنج شنبه
25/03/96
 
 
طب مکمل
 
جمعه
26/03/96
 
 
 
 
شنبه
27/03/96
 
 
 
 
یکشنبه
28/03/96
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی2
تاریخ فرهنگ تمدن
فارسی عمومی
تاریخ تحلیلی اسلام
انقلاب اسلامی
قرآن کریم
زبان خارجه پیش
دوشنبه
29/03/96
 
 
روش و فنون تدریس