گروه پرستاری

سابقه فعالیتهای علمی(CV)                                          

نام و نام خانوادگی:رویا ابراهیمی
آدرس محل کار:ارومیه ،جاده سلماس ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

                          
 
                                        فعالیت پژوهشی
-بررسی تجربیات افرادی که CPRموفق داشته اند در بیمارستانهای تهران.
- بررسی ارتباط بین سلامت روان و میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی،فردی و محیطی در بین دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی.
- بررسی ارتباط بین سلامت روان و آمادگی برای مصرف مواد مخدردر بین دانشجویان فنی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی.
- بررسی ارتباط الگوی خواب و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری
- هوش اخلاقی ،تاب آوری و گرایش به اعتیاد و مشروبات الکلی در بین دانشجویان
- مقایسه  انگیزش پیشرفت تحصیلی  دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
- بررسی مقایسه ای میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد فردی،محیطی و اجتماعی در بین دانشجویان پرستاری و پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران پزشکی.
- بررسی مقایسه ای ارتباط مذهب بر میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد فردی،محیطی و اجتماعی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسلامی .
- بررسی علل گرایش به اعتیاد در ایران (فرا تحلیلی).
- بررسی ارتباط بین سلامت روان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی.
                                    شرکت در سمینارو کارگاه های آموزشی
-سمینار مننژیت حاد اداره بهداشت و درمان نزاجا.
- کارگاه آموزش های پیش از ازدواج و عوامل موثر در ازدواج .
                                   شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی
- آشنایی با سیستم مدیریت LMS
- کتابخانه دیجیتال
- سیستم های آموزش مجازی در دانشگاه
- آشنایی با آمار و نرم افزار spss پیشرفته
- آشنایی با آمارونرم افزار spss مقدماتی
- آشنایی با روانشناسی تحول
- روش تدریس پیشرفته
- آشنایی با اصول طراحی سوالات امتحانی
- آموزش ایجاد وبلاگ
- شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها
- آشنایی با نرم افزار word
- مهارتهای تعلیم و تربیت 1و2
- کارگاه آموزشی پزشکی جامعه نگر
- شیوه های آموزش بالینی
- آموزش پژوهش در آموزش
- فرهنگ ،رسانه و تاثیر آن بر اخلاق اساتید
- آموزشی scientific writing پیشرفته
- کاربرد روانشناسی در طب بالین
- مهارت های ار تیمی و کارگاه حل مسئله
- مدیریت اطلاعات با نرم افزار End Note
- بهینه سازی روابط استاد و دانشجو
- آشنایی با ابزار ها و تکنیک های تحقیق و چاپ مقالات علمی.
 
 
 
                                 شرکت در دوره های فرهنگی
- کارگاه معرفت افزایی سبک زندگی اسلامی.
- کارگاه اندیشه سیاسی در اسلام.
- کارگاه معارف مهدویت دوره مقدماتی 1
                                      فعالیتهای اجرایی
- مسئول برگزاری دوره آموزشی پرستاری بهداشت روان در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.
-مسئول کمیته ارزشیابی و توانمند سازی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(1394-95)
- عضو کمیته علمی درهمایش بهداشت و سلامت جوانان .
-  مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.
                                   عضویت در انجمن ها
-عضویت در انجمن روانپرستاران ایران
- عضویت در انجمن بنیاد کودک