گروه مامایی

سابقه فعاليتهاي علمي(CV)
 


ژیلا محمدرضایی     
تاریخ تولد:23/2/1352             محل تولد:ارومیه  
وضعیت تاهل:متاهل                            ملیت:ایرانی                         مذهب:شیعه          
در سال 1352 در خانوادهای فرهنگی متولد شدم. تحصیلات ابتدایی رادر شهرستانهای مختلف استان(ارومیه- میاندوآب-قره ضیاءالدین) و تحصیلات دوره راهنمایی را در مدرسه بهجت گذراندم و در اين مقطع نفر اول استان شدم.تحصیلات دوره متوسطه را نیز دردبیرستان لعیا شهرستان ارومیه در سال1370 به پایان رساندم.  سال  1372در رشته کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدم و در سال 1376 موفق به اخذ مدرک کارشناسی مامایی شدم و دوران طرح نیروی انسانی را نیز در بیمارستان شهید عباسی شهر میاندوآب در طی سالهای 1376-1378 به پایان رساندم. در سال 1377 به عنوان ماماي نمونه معرفي شدم.   پس از طی دوران طرح بلافاصله به عنوان مربی اتاق زایمان در دانشگاه آزاد ارومیه مشغول به کار شدم. در طی دو سال همکاری با دانشگاه در واحدهای مختلف (درمانگاه -نوزادان- بخش مامایی-داخلی-اتاق زایمان-جراحی زنان)تدریس نمودم. در سال 1380 در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی پذیرفته شده و در درمانگاه شهرستان سلماس به عنوان ماما مشغول به کار شدم. در سال 1383 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدم.در سال 1386 فارغ التحصیل شدم و به شهرستان ارومیه منتقل شده و در دفتر اسناد پزشکی به عنوان ناظر بیمارستانی مشغول به کار شدم. همزمان به عنوان مسئول درمانگاه پرناتال بیمارستان امام رضا انتخاب شده و به آموزش مادران باردار با تاکید بر زایمان بیدرد و ترویج زایمان طبیعی پرداختم. مهرماه سال 90 از سازمان تامین اجتماعی استعفا نموده و به عنوان هیئت علمی دانشگاه آزاد مشغول خدمت شدم.
2- توانايي هاي علمي
·         کارشناس ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی
·         دوره آموزش مقدماتی کامپیوتر
·         شرکت در کارگاه روش تحقیق
·         دوره آموزش مقدماتی کیفیت فراگیر TQM
·         دوره آموزش تربیت ممیز داخلی ISO9001
·         دوره آموزش آشنایی با مدیریت کیفیت
·         شرکت در سمینار آموزش آمادگی زایمان ، فیزیولوژیک و آسان
·         کنفرانس آموزشی مراقبتهای پرناتال1،2،3،4،5
·         شرکت در کنگره رویکردهای نوین در آموزش پرستاری و مامایی
·         شرکت در کنگره علمی تخصصی پرستاری و مامایی معونت درمان تامین اجتماعی
·         شرکت در دوره آموزش اورژانسهای زنان و زایمان
·         شرکت در همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی
3- سوابق شغلي 
·         بیمارستان شهید عباسی شهر میاندوآب-ماما
·         دانشگاه آزاد- مربي
·         درمانگاه تامين اجتماعي سلماس- ماما، ممیز داخلی ISO)
·         دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی – ناظر بیمارستانی،تایید دارو ،ممیز داخلی ISO)
·         بیمارسنان امام رضا-مسئول درمانگاه پره ناتال، عضو کمیته ترویج شیر مادر، مرگ و میر مادران،زایمان طبیعی
 4- انتشارات و مقالات
·         مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -1386
1-    بررسی ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز
·         همایش سراسری زایمان طبیعی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز اسفند 1386ا
2        -مقایسه کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان طبیعی و سزارین
3-بررسی ارتباط برخی عوامل مامایی و نوزادی با افسردگی پس از زایمان
4- بررسی ارتباط خستگی بعد از زایمان با میزان هموگلوبین و کیفیت زندگی بهداشتی زنان بعد از زایمان مراجعه کننده به درمانگاه تأمین اجتماعی شهر ارومیه سال1386
·         سمینار ملی زن،بهداشت،سلامتی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند اردیبهشت 1386
5- بررسی ارتباط میزان اعتماد به نفس و میزان استرس با افسردگی پس از زایمان
·         کنگره بین المللی سلامت باروری و تنظیم خانواده-ارومیه آبان 1389
6- مقایسه میزان رضایت جنسی میان زنان مصرف کننده روشهاي مختلف پیشگیري از حاملگی
·         همایش بین المللی تاثیر شرایط محیطی بر سلامت باروری- تهران بهمن 89
7- بررسی ارتباط برخی عوامل مستعد کننده روانی-اجتماعی با افسردگی پس از زایمان
·         دومین کنگره بین المللی رویان ،تهران شهریور 1390
8- بررسی ارتباط بین وزن هنگام تولد با سن مادر، پاریته و جنس نئونات
 
·         دومین کنگره بین المللی رویان ،تهران شهریور1391
9-Care plane of Anxiety Decrease on Hemodynamic Signs and Cortisol level in Women Undergoing Elective Surgeries
·         نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران)-دوره25-شماره76- تیرماه 1391، 55-63
10- رضایت جنسی زنان در روشهای مختلف پیشگیری از بارداری
 
·         پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش-22-23 آذر ماه 1391
11- بررسی برخی عوامل تعیین کننده اختلالات وزن هنگام تولد
 
·         مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه-دوره 11- شماره5- مرداد 1392، 384-376
12- ارتباط بین مدت شیردهی از پستان و برخی عوامل مادری و نوزادی
 
·         Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research-septamber-october2013-vol18-issue5
13- Effects of anxiety reduction training on physiological indices and serum cortisol levels  before elective surgery.
 
·         مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه-دوره12- شماره3-  پی در پی56-خرداد 1393، 207-213
14- بررسی استریای حاملگی و عوامل خطر مرتبط با آن  در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ارومیه
 
·         بررسی وضعیت مرگ و میر نوزادان در بیمارسنان امارضا ارومیه

15- این مقاله در سمیناره یک روزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ارائه گردید.

 
·                     مجله علمی پژوهشی شهر کرد /دوره 15 شماره 1/فرئردین اردیبهشت 92-ص64-73
16- بررسی شدت استریای حاملگی و عوامل مرتبط با آن  در زنان نخست زا
·                     مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دوره 23 شماره 82- پاییز 92-ص 24-31
17- بررسی فاکتورهای مرتبط با استریای حاملگی
·                      مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه-دوره12- شماره10- پی در پی 64- بهمن 93
18- رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهبود عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
·                     مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه-دوره14- شماره15- پی در پی82- مرداد95
19- تبیین تجارب پرستاران از مشکلات خانوادگی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی:یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی
طرح های پژوهشی
همکاری در اجرای طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه که پایان یافته
1- بررسی استریای حاملگی و عوامل خطر مرتبط با آن  در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ارومیه