کارشناس مسئول امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

معرفی

نام: رضا
نام خانوادگی: تخت كياني
تاریخ تولد: 1366
رشته تحصیلی: کامپیوتر -مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
شماره تماس: 96-33440094 داخلی 260