تماس با ما


ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 آقای دکتر مهدی زواری معاون پژوهش و فناوری 31803190
2 آقای دکتر نصرت آقازاده مدیر امور پژوهشی 31803281
3 آقای دکتر افشین اخشانی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان 31803280
4 خانم نازنین شفیعی رئیس اداره پژوهش، علم سنجی 31803285
5 خانم نازیلا خان اوغلان مسئول سامانه پژوهشیار، تحصیلات تکمیلی 31803289
6 آقای بهزاد پیمانیان کارشناس ارتباط با صنعت و طرح های پژوهشی 31803278
7 آقای افشین اسدی کارشناس انتشارات (چاپ کتاب های علمی) و کارآموزی 31803278
8 آقای احمد سعادتی رئیس آزمایشگاه ها 31803284
9 آقای روح اله آقازاده رئیس اداره امور پایان نامه دانشکده دامپزشکی و پرستاری 31803283
10 آقای مهدی جلایر رئیس اداره امور پایان نامه دانشکده علوم 31803316
11 آقای سعید فهیمی رئیس اداره امور پایان نامه دانشکده مدیریت و حسابداری (رشته های: مدیریت، حسابداری، اقتصاد، علوم تربیتی) 33440096
داخلی 235
12 خانم مریم قاسمی کارشناس اداره امور پایان نامه دانشکده فنی مهندسی 31803246
13 آقای علی قاسمی رئیس کتابخانه ها 31803389
14 آقای دکتر امین بابازاده رئیس مرکز رشد واحدهای فناور 33459565