عکس فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در شش ماهه دوم 95


کارگاه آموزشی ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی

کارگاه آموزشی ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی
کارگاه آشنایی با نرم افزار CST
آشنایی با نرم افزار CST
بازدید از تجهیزات پزشکی ابزارجراحان

بازدید از تجهیزات پزشکی ابزارجراحان
کرسی آزاد اندیشی: حکومت اسلامی و ولایت فقیه
کرسی آزاد اندیشی: حکومت اسلامی و ولایت فقیه
میزگرد فرهنگی: عفاف، حجاب و حقوق زن فمنیسم
میزگرد فرهنگی: عفاف، حجاب و حقوق زن فمنیسم
کارگاه های فرهنگی: ازدواج و سبک زندگی متأهلین
کارگاه های فرهنگی: ازدواج و سبک زندگی
بازدید از کارخانه مارال صنعت
بازدید از کارخانه مارال صنعت
سمینار علمی تخصصی: مباحث ویژه در مهندسی برق
مباحث ویژه در مهندسی برق
کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
مقاله نویسی علمی (ISI - ISC)
مقاله نویسی علمی (ISI - ISC)
سمینار علمی تخصصی: آشنایی با اصول PCR و طراحی پرایمر
آشنایی با اصول PCR و طراحی پرایمر
بازدید از فرودگاه ارومیه
بازدید از فرودگاه1