عملکرد باشگاه در شش ماهه دوم 95
عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ارومیه در 6 ماه دوم سال 1395
سمینارهای علمی تخصصی تاریخ
آموزش اصول PCR و طراحی پرایمر 95/12/19
کاربرد کریستال های فوتونیکی در تحقق و پیاده سازی افزاره­ها و سیستم­های الکترونیک نوری و مخابرات نوری 95/08/23
بازديد علمي- پژوهشي  تاریخ
بازدید از فرودگاه ارومیه 95/06/29
بازديد از دستگاه اجرايي  تاریخ
بازدید از کارخانه اروم آدا 95/08/26
بازدید از تجهیزات پزشکی ابزار جراحان 95/10/05
بازدید از کارخانه مارال صنعت 95/10/07
برگزاري نمايشگاه دست آوردهاي اعضاء  تاریخ
اتاق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 95/09/20 الی 95/09/25
برگزاري كارگاه هاي آموزشي  تاریخ
مقاله نویسی علمی (ISI-ISC) 95/08/13، 95/08/19 و 95/08/20
مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی 95/09/02 و 95/09/03
ارائه مقاله به صورت شفاهی 95/09/13
ارائه مقاله به صورت پوستر 95/09/14
آشنایی با نرم افزار CST 95/10/08
طرح هاي پژوهشي تعداد (نفر)
پرداخت قسط اول و دوم و سوم 19
تسهيلات اعطايي به مقالات  تعداد (نفر)
ISI(W.O.S) 15
ISI(LISTED) 1
علمی- پژوهشی 9
سایر تسهيلات  تعداد (نفر)
تسهیلات بن کتاب 3
تسهيلات تشويق اعضاي برتر 2
برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي تاریخ
حکومت اسلامی و ولایت فقیه 95/11/19
برگزاري كارگاه فرهنگي تاریخ
ازدواج 95/12/03
سبک زندگی متاهلین 95/12/03
برگزاري ميزگرد فرهنگي تاریخ
عفاف و حجاب و حقوق زن فمنیسم 95/12/16
برگزاري مسابقات فرهنگي تاریخ
مسابقه ای با محوریت کتاب (شرح دعای سلامتی امام زمان عج) 95/11/27