معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


نام: شکوفه
نام خانوادگی: مونسی راد
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
: مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 32759180    داخلی 280کلیک کنید:    آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان