معرفی دفتر انتشارات
کارشناس انتشارات علمی: افشین اسدی راد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
عنوان شغلی:  کارشناس امور پژوهشی 
وظایف بخش انتشارات:
کمک به ارتقا سطح دانش و پژوهش

ايجاد زمينه مناسب براي عرضه افکارو اندیشه های استادان  و چاپ و نشر ترجمه، تأليف و تصحيح  و  نشر كتب دانشگاهي درسي 
دريافت درخواستهاي بررسي آثار
بررسي و ارزيابي كتابهاي درخواست شده
اخذ مجوزهاي لازم براي چاپ و نشر كتاب توزيع كتابهاي منتشر شدهدرخواست چاپ کتاب:
مدارک و مراحل لازم جهت درخواست چاپ کتاب:
جهت کتب تالیفی : ارائه دو نسخه پرینت از کتاب تالیفی
جهت کتب ترجمه ای : ارائه اصل کتاب لاتین به همراه دو نسخه پرینت ترجمه کتاب
در مورد کتب درسی : ارائه سر فصل کتاب به همراه تایید مدیر گروه مربوطهپرداخت حق الزحمه و حق التالیف:
 
ماده 21: موارد مشمول آیین نامه
-          هر کتاب باید بر اساس بخشنامه شماره 54397/ ئ87 مورخه 26/5/93 به چاپ و مورد تشویق قرار گیرد
-          پرداخت حق تالیف  فقط به  کتابهای ترجمه، تالیف، سایر که به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه منتشر شده باشند تعلق می گیرد
-          کلیه پدید آورندگان باید بر اساس ماده 12 تبصره 3 آیین نامه خود را معرفی کنند
-          تبصره: پدید آورندگانی که دانشگاه را همراه دیگر موسسات علمی به عنوان یکی از محلهای خدمت خود ذکر کنند شامل تشویق نمی شوند.