عمده فعالیت های این دفتر به شرح زیر می باشد:تأثیر انکار ناپذیر علوم و فن آوری نوین بر توسعه صنعت و تنوع وسیع رشته های تخصصی در دانشگاه ها از جمله عوامل اصلی در شکل گیری و استمرار همکاری ها ی مستمر ولزوم توسعه و گسترش آن بین دانشگاه و صنعت می باشد. دفتر  ارتباط با صنعت این واحد دانشگاهی، افتخار دارد  که در این پایگاه با همکاری کارشناسان خود تمامی امکانات لازم برای ایجاد ارتباطی موثر تر بین پژوهشگران دانشگاه و بخش صنعت و سازمانها را ارائه نماید.
در این رهگذر، پیگیری تأسیس و ایجاد مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان،  برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ،  سخنرانیها و کارگاههای علمی، برگزاری مسابقات دانشجویی و شرکت در مسابقات ، انعقاد و پی گیری و ایجاد شرایط مناسب جهت عقد قرار داد طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی ، عقد تفاهم نامه ها و نظارت بر فرآیند کارموزی دانشجویان می باشد.