کتابخانه هارئیس اداره امور کتابخانه ها:


نام: علی
نام خانوادگی :قاسمی
رشته تحصیلی: 
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ( كارشناس علم اطلاعات و دانش شناسي)
مقطع تحصیلی: دانشجوی مقطع دکترای تخصصی
معرفي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه داراي چهار كتابخانه تخصصي (كتابخانه دانشكده علوم انساني، كتابخانه دانشكده فني و مهندسي، كتابخانه دانشكده علوم پايه و كتابخانه دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي) و يك بخش مرجع و پايان نامه مي باشد كه در طول سالهاي فعاليت خود با گردآوري و سازماندهي منابع فارسي، لاتين و منابع ديجيتال مجموعه مناسبي از مدارك علمي و تحقيقاتي را فراهم آورده كه تا حدود زيادي پاسخگوي نيازهاي علمي  جامعه دانشگاهي مي باشد و در حال حاضر يكي از بزرگترين مجموعه هاي كتابخانه اي در شمال غرب كشور به حساب مي آيد .
·         مشخصات كلي:
·         تعداد كتابخانه ها                                4 كتابخانه تخصصي و يك بخش مرجع
·         بخشهاي كتابخانه                                خدمات فني/ امانت/ مرجع
·         زيربناي كتابخانه                                2600 متر مربع
·         تعداد كاركنان                                   8 نفر
·         تعداد كتب                                       140000 جلد
·         تعداد نشريات فارسي                           عضويت در سامانه مگيران
·         تعداد نشريات لاتين                             عضو كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي
·         تعداد پايان نامه ها                              5744 جلد
·         نرم افزار كتابخانه                              سيمرغ نوسا
·         تعداد اعضاء                                    كليه دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه
·         سيستم رده بندي                                 كتابخانه كنگره (LC)
·         نوع دسترسي                                    قفسه بسته
اهداف و وظايف
·        ارائه خدمات كتابخانه اي به مراجعين در زمينه هاي مختلف از جمله كتاب، نشريات ادواري، پايان نامه ها و كارهاي تحقيقاتي
·        اطلاع رساني در زمينه استفاده از منابع الكترونيكي
·        برنامه ريزي و انجام اقدام لازم براي انطباق وضعيت و خدمات كتابخانه با آخرين استانداردهاي موجود در اين زمينه
·        پيش بيني تسهيلات لازم براي استفاده هر چه بيشتر استفاده كنندگان از منابع موجود در كتابخانه
·        شناسايي نيازهاي اطلاعاتي مراجعه كنندگان و تهيه منابع مورد نياز آنها
·        پاسخگويي روزانه به  مراجعه كنندگان
·        خريد مداوم منابع درخواستي گروههاي آموزشي و دانشجويان
·        انجام مصاحبه مرجع با دانشجويان
·        آموزش مداوم استفاده از نرم افزارهاي سيمرغ ، نمايه و كتابخانه ديجيتال
·        شركت در نمايشگاههاي بين المللي ، فصلي و داخلي
.        ارائه خدمات به مراجعين ساير مراكز علمي و آموزشي در صورت داشتن معرفي نامه 
بخش هاي مختلف كتابخانهمجموعه سازي :

فرآيند مجموعه سازي شامل انتخاب، سفارش، تهيه منابع مورد نياز مراجعه كنندگان مي باشد، مجموعه كتابها و نشريات كتابخانه از طريق خريد و اهدا فراهم مي شود. در اين راستا با توجه به سياست هاي كتابخانه هاي دانشگاه و نياز سنجي از مراجعان كتابخانه، كتابهاي حوزه هاي مختلف آموزشي با عنايت به رشته هاي تحصيلي دانشگاه فراهم آوري مي گردد. كار انتخاب و تهيه كتاب و نشريات با نظارت كميته انتخاب كتاب و نشريات انجام مي شود و كتابها از طريق نمايشگاههاي كتاب به ويژه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تهيه مي گردد و در صورت نياز در طول سال از طريق ناشران به طور مستقيم تهيه مي گردد.


خدمات فني :

اين بخش وظيفه ثبت، فهرست نويسي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي، انگليسي و ساير زبانها را بر عهده دارد. فهرست نويسي كتابها در اين بخش مطابق قواعد فهرست نويسي انگلو- امريكن و براساس نظام رده بندي LC و با استفاده از گسترش هاي رده بندي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود.

بخش امانت كتاب :

اين بخش كار پذيرش عضو، گردش و امانت كتاب و خدمات مرجع را برعهده دارد. جستجوي كتاب در اين بخش از طريق رايانه هاي مستقر در كتابخانه انجام مي شود. سيستم امانت، به اعضاء به صورت مكانيزه مي باشد كه امكان امانت، رزرو و تمديد كتاب در مدت زمان كمتري نسبت به سيستم هاي دستي انجام پذير است. امانت كتاب به دو صورت انجام مي گيرد:

1- امانت در كتابخانه (موقت): دانشجو موظف است كتاب را تا پايان ساعت كار كتابخانه به كتابخانه بازگرداند.
2- امانت خارج از كتابخانه: كه هر عضو مي تواند با توجه به مقطع تحصيلي، چندين كتاب به امانت ببرد. پس از پايان مدت امانت كتاب, در صورتيكه كسي آن را رزرو نكرده باشد مي توان با مراجعه به كتابها را به مدت يك هفته ديگر تمديد نمود.


بخش مرجع و پايان نامه ها :

منابع مرجع و پايان نامه هاي دانشجويان دوره هاي تكميلي در اين بخش سازماندهي و نگهداري مي شوند، منابع موجود در اين مجموعه امانت داده نمي شوند و طي شرايط خاصي مي توان در محل كتابخانه از آنها استفاده كرد، بهترين اقدامي كه در اين بخش انجام مي شود مصاحبه مرجع هست كه طي آن همكاران اين حوزه با طرح سئوالاتي تلاش مي كنند مراجعه كنندگان را در يافتن منابع مورد نيازشان راهنمايي نمايند .
عضويت در كتابخانه:

تمامي دانشجويان به محض ورود اطلاعاتشان به سامانه كتابخانه هاي دانشگاه، بطور خودكار به عضويت اين مجموعه در مي آيند و با اولين مراجعه به يكي از كتابخانه هاي دانشگاه و ارائه مدركي معتبر، عضويتشان فعال مي شود.

توجه:
با ورود به سامانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه و مراجعه به بخش كتابخانه، مي توان از طريق اينترنت منابع موجود در كتابخانه را از طريق نرم افزار نوسا جستجو و نسبت به رزرو آن اقدام كرد.همكاران حوزه كتابخانه هاي دانشگاه:
 
خانم ميترا وحدي: كارشناس علم اطلاعات و دانش شناسي، مسئول بخش مرجع و پايان نامه ها
خانم پري خليلي: كارشناس علم اطلاعات و دانش شناسي، مسئول بخش خدمات فني
خانم نازيله خان اوغلان: کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسي، مسئول كتابخانه دانشكده علوم پايه
آقاي جواد فضلي: متصدي امور كتابخانه دانشكده فني و مهندسي
آقاي يوسف نصيري: متصدي امور كتابخانه دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي
آقاي عزيز پورمحمود: متصدي امور كتابخانه دانشكده علوم انساني
آقاي مجيد عباسنام: متصدي امور كتابخانه دانشكده حسابداري، مديريت و اقتصاد