اساتید و اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش تحصیلی

رزومه علمی پژوهشی

فرهاد سلیمانیان قره چپق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار   

محمد مصدری

کامپیوتر-نرم افزار

 

حبیب مصطفایی

کامپیوتر-نرم افزار

 

پروین پارسا

کامپیوتر-نرم افزار

 

امین بابازاده سنگر

فناوری اطلاعات

روزمه علمی پژوهشی

پیمان ایوبی

کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

کامبیز مجیدزاده       

فناوری اطلاعات

رزومه علمی پزوهشی