مدیر گروه کامپیوتر مقطع دکتری

نام : کامبیز
نام خانوادگی : مجیدزاده
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : دکتری - استادیار
 رزومه علمی پژوهشی