مرکز مشاوره

مسئول مرکز: محمد آژیر
شماره تماس  ( 04432759180 داخلی : 255 )
1 . ارائه خدمات روانسنجی : انجام آزمونهای مختلف روانشناسی مانند تستهای شخصیت ، هوش و تشخیص اختلالات
2 . ارائه خدمات روان درمانی : انجام مصاحبه تشخیصی ، جلسات مشاوره گروهی و انفرادی ، جلسات روان درمانی ( افسردگی ، اضطراب ، مشکل خودباوری واعتماد به نفس ، مشکلات سازگاری )
3 . ارائه خدمات راهنمایی تحصیلی : راهنمایی و مشاوره تحصیلی ، انتخاب واحد ، انتقال و میهمانی و ماده 55 ، انتخاب رشته
4 . مسائل خاص حقوقی : راهنمایی و مشاوره در خصوص موارد و مشکلات حقوقی دانشجویان
برنامه زمان بندی مراجعه دانشجویان ( نیمسال دوم 93 – 92 )


 

شنبه

حاج آقا آژیر

14 الی 17

داخلی 255 دانشکده فنی

مرکز مشاوره

یک شنبه

حاج آقا آژیر

14 الی 17

داخلی 255 دانشکده فنی

//

دوشنبه

حاج آقا حبیب زاده

30/8 الی 30/12

داخلی 255 دانشکده فنی

//

سه شنبه

دکتر تسبیح سازان

30/8 الی 30/12

داخلی 255 دانشکده فنی

//

سه شنبه

دکتر خادمی

30/9 الی 30/11

ساختمان مرکزی داخلی 232

//

سه شنبه

دکتر خادمی

30/15 الی 30/17

داخلی 255 دانشکده فنی

//

 
 
این دفتر زیر نظر روانشناسان و مشاوران دانشگاه و در راستای ارتقای سطع بهداشت روانی دانشجویان براساس برنامه در دو محل ساختمان مرکزی و دانشکده علوم انسانی فعال است و به دانشجویان متقاضی و نیازمند به مشاوره و راهنمایی لازم را از بعد مسائل مربوط به تحصیل - روابط اجتماعی - روابط عاطفی و سایر امور روانشناختی ارائه می دهد.
همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.
ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده ای که درعرصه های مختلف زندگی برای فرد به وجود می آورد، معمولا تنش آور است و گاهی ممكن است دسترسی نداشتن به منابع حمایتی مطمئن، بحران هایی را برای دانشجو بوجود آورد.
مشاور به حل اکثرمشکلات شخصی، ارتباطی یا هویتی کمک می کند؛ از جمله، اضطراب، استرس و افسردگی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات جنسی و مسائل هویتی. مشاوره هم چنین، می تواند به حل مشکلاتی مانند، سازگاری با فرهنگ جدید، مقابله با شرایط دشوار، تصمیم گیری ها و انتخاب های سخت و یا مشکلات خاص مانند اعتیاد، کمک کند.
صبر نکنید تا مشکلات، بزرگ و جدی شوند ـــ ما ترجیح می دهیم که وقتی مشکلاتتان خفیف هستند، به ما مراجعه کنید، طوری که، بتوان مشکل را سریع تر حل کرد.
مشاور به دنبال این است که به شما کمک کند تا بر مسائلی که شما را نگران کرده یا به زحمت انداخته، تمرکز کنید و به درک روشنی از آنها برسید. نقش مشاور حمایت کردن، درک کردن، گوش دادن و پاسخ دادن بدون قضاوت و انتقاد است. او به ارزش ها، انتخاب ها و سبک زندگی شما احترام می گذارد. او کمک می کند تا احساساتتان را بشناسید و در مواردی، آنچه را که در لایه های زیرین مشکلات کنونی شما وجود دارد، شناسایی کنید. او می تواند در تصمیم گیری ها، انتخاب ها یا تغییراتی که به نفع تان است، شما را یاری کند.
مطالبی که شما در اولین جلسه و در طی جلسات مشاوره مطرح می کنید، محرمانه است. در شرایط عادی، هیچ چیز، به کس دیگری، خارج از مرکز، بدون اجازه صریح شما، باز گو نمی شود.