کمیته تخفیف شهریه دانشجویی

 

 

 مدرک تحصیلی : کارشناسی     
شماره تماس : ( 04432759180 داخلی 258 )
زمان استفاده از تخفیف شهریه  (ماده 10  دو دانشجوئی):
نیمسال اول هرسال تحصیلی  : از تاریخ پانزدهم مردادماه لغایت اول آبان ماه هرسال
نیمسال دوم هرسال تحصیلی : از تاریخ پانزدهم آذرماه لغایت اول اسفند ماه هرسال
توجه :  در صورت مشروطی و متاهل بودن دانشجو تخفیف شهریه شامل نمی شود مگر اینکه دانشجویان متاهل زن و شوهر باشند .
مدارک مورد نیاز :
 انتخاب واحد ترم جاری – کارنامه ترم قبل – کپی شناسنامه تمام صفحات و گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی واحد دیگر
آئين نامه تخفيف شهريه:
پيرو بخشنامه شماره 181408/56 مورخ 11/6/87 و 415962/80 مورخ 19/10/89 درخصوص تخفيف شهريه ، اصول و ضوابط زير ابلاغ مي گردد و كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي باشند :
1 – تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه امكان پرداخت كامل شهريه را نداشته و عدم تمكن مالي ايشان كاملاً براي كميته تخفيف شهريه محرز شده باشد . براي اين منظور جهت اعطاي تخفيف بايد مستندات لازم درخصوص درآمد دانشجو  يا سرپرست وي مطالبه و ضميمه اسناد مالي شود . بديهي است دانشجوياني كه امكان پرداخت شهريه را دارا مي باشند . حتي در صورت دارا بودن شرايط آيين نامه پيوست ، مشمول تخفيف شهريه نخواهد بود .
تبصره1: چنانچه دانشجو مشروط شود در نيمسال بعد مشمول تخفيف نمي شود .
تبصره2: به دانشجوی میهمان هیچگونه تخفیف شهریه تعلق نمیگیرد.
2 – اعتبار مجاز براي هر واحد دانشگاهي حداكثر تا سقف (1%) يك درصد كل شهريه دريافتي مي باشد .به عبارتي ديگر مانده حساب تخفيف شهريه در تراز آزمايشي واحدها نبايد  از (1%) يك درصد مانده حساب شهريه  تجاوز نمايد .
3 – روساي واحدها و مراكز آموزشي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه دانشجويان به جاي استفاده از تخفيف شهريه از وام صندوق  رفاه دانشجويان و تخصيص قرض الحسنه دراز مدت دانشجويي با باز پرداخت بعد از فراغت از تحصيل مورد حمايت مالي گيرند .
4 – كليه كاركنان تمام وقت و باز نشستگان دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مدارس ازاد اسلامي ( سما ) ، همسر و فرزندان تحت تكفل آنان كه در يكي از واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند مشمول تخفيفي براي كاركنان غير عضو هيات علمي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي معادل 10% ( ده درصد ) و اعضاي هيات علمي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 5% ( پنج درصد ) در هر نيم سال مي شوند .
تبصره: حداكثر ميزان اعطاي تخفيف در طول تحصيل براي دوره هاي كارداني (پيوسته و ناپيوسته ) ، كارشناسي ناپيوسته،  كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 نيمسال و كارشناسي 4 نيمسال ، كارشناسي ارشد پيوسته 5 نيمسال و دكتري حرفه اي نيز 5 نيمسال تحصيلي مي باشد .

 

 
5 – تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز علمي :

 

 

به منظور تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای پیشرفت در امر تحصیل برای دانشجویان ممتاز ورودی هر رشته در هر سال ( دو ترم متوالی ) كه از نظر اخلاق ، رفتار و رعایت شیون دانشجویی طبق نظر ریاست واحد مربوط از آنان رضایت كامل حاصل باشد تخفیف های به شرح زیر تخصیص دهند :
شرایط احراز دانشجویان ممتاز در یكسال تحصیلی:

مقطع تحصیلی

تعداد واحدهای درسی اخذ شده در نیمسال مربوط

میزان نمره و میانگین در نیمسال مربوط

توضیحات

كاردانی و كاردانی ناپیوسته كارشناسی و كارشناسی ناپیوشته

15 واحد و بالاتر

درهیچ درسی نمره كمتر از 12 نداشته و میانگین نمرات در رشته های فنی و مهندسی ، علوم پزشكی 16 ،علوم پایه و كشاورزی 17 علوم انسانی و هنر 18 كمتر نباشد .

بدون احتساب دروس پیشناز، جبرانی

كارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته

8 واحد و بالاتر

درهیچ درسی نمره كمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات در رشته های فنی و مهندسی ، علوم پزشكی 15 ،علوم پایه و كشاورزی 16 علوم انسانی و هنر 17 كمتر نباشد .

بدون احتساب دروس پیشناز، جبرانی

 
جدول میزان تخفیف شهریه دانشجویا ممتاز علمی در یكسال تحصیلی براساس بخشنامه سازمان مركزی

 

كارشناسی

كارشناسی ارشد

رتبه اول

20٪

15٪

رتبه دوم

10٪

15٪

رتبه سوم

10٪

10٪

 

 
 
6– تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي (منطقه ای، سراسری و بین المللی):
- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامی (تائید تربیت بدنی واحد و دبیر منطقه توسط واحد دانشگاهی
- مسابقات سراسری دانشگاه قهرمانی کشوری با تائید تربیت بدنی سازمان مرکزی در مسابقات سراسری و تربیت بدنی سازمان مرکزی.
توجه! اعمال تخفیف­های مورد نظر برای یک بار در هر نیم سال تحصیلی در نیم سال تحصیلی بعد از کسب حکم قهرمانی انجام می­شود.
 
میزان تخفیف شهریه دانشجویان قهرمان
 

سطح قهرمانی

مرتبه قهرمانی

اول

دوم

سوم

قهرمانی مناطق

15 %

10 %

5 %

قهرمانی کشور، مسابقات سراسری، المپیاد دانشجویی

25%

20%

15%

مسابقات بین­المللی، غرب آسیا، داخل سالن و ساحلی آسیا، پیشکسوتان

35%

30%

25%

کشورهای اسلامی، مسابقات آسیایی و جهانی (نوجوانان و جوانان و بزرگسالان)، ارتشهای جهان و دانشجویان آسیا

50%

45%

40%

دانشجویان جهان و بازیهای آسیایی

80%

70%

60%

المپیک و پارالمپیک

100%

90%

80%

 
ماده 7- تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی دارند:
جهت کمک و رفاه حال خانوده هایی که هم زمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و توان پرداخت شهریه را بصورت کامل ندارند، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان، پس از تائید کمیته در صورتی که درآن نیمسال مشروط نباشد به هریک ازدانشجویان درصدی از کل شهریه ثابت و متغییر تخفیف داده می شود.
تبصره 1:منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ظوابط برای کلیه ترم های تحصیلی قابل اعمال است.
8- تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری (پس از اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد):
            1- آزمون سراسری کارشناسی پیوسته:

مجموعه

مقطع پذیرش

50 درصد تخفیف شهریه در طول تحصیل

25 درصد تخفیف شهریه در طول تحصیلی

فنی و مهندسی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

کشاورزی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

علوم انسانی

کارشناسی

نفرات اول تا سی ام

نفرات سی و یکم تا پنجاهم

زبان های خارجی

کارشناسی

نفرات اول تا پانزدهم

نفرات شانزدهم تا سی ام

هنر

کارشناسی

نفرات اول تا دهم

نفرات یازدهم تا بیستم

 
  2- آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته:

تعداد شرکت کنندگان حاضر در جلسه آزمون

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

500-100 نفر

15 درصد

10 درصد

5 درصد

1000-500 نفر

25 درصد

15 درصد

10 درصد

بیشتر از 1000 نفر

50 درصد

25 درصد

15 درصد

 
 
9- تخفیف دانشجویان درمسابقات فرهنگی –هنری:
- منطقه: ارائه گواهی از دبیرخانه منطقه.
- کشوری: معاونت فرهنگی سازمان مرکزی.
دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان:
-تخفیف این بند از محل بودجه پژوهش واحد تامین می­شود.

سطوح مسابقات

امتیازهای اعطایی به ترتیب رشته

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

منطقه ای

15درصد

10درصد

5درصد

تائید دبیرخانه منطقه 3

کشوری

20درصد

15درصد

10درصد

معاونت فرهنگی سازمان مرکزی

 
تذکر: تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی و هنری فقط برای یک نیمسال تحصیلی انجام می پذیرد.
10- تخفیف دانشجویان دارای عناوین علمی:
تخفیف این بند از محل بودجه پژوهش واحد تامین می­شود.

عنوان

رتبه

مدارک لازم

اول

دوم

سوم

آسیایی

25درصد

20درصد

15درصد

تائید معاونت پژوهشی سازمان مرکزی

جهانی

30درصد

25درصد

20درصد

 
 
11- تخفیف دانشجویان عضو انجمن های علمی:
 
12- تخفیف  دانشجویان قاری و حافظ :
- مسابقات سراسری دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهی از مرکز فعالیت­ها و پژوهش­های قرآن و عترت
- مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه، ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تایید مرکز فعالیت­ها و پژوهش­های قرآن و عترت
- مسابقات بین المللی: ارایه گواهی دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت­ها و پژوهش­های قرآن وعترت

سطح مسابقات یا جشنواره ها

مقطع حفظ و ترجمه فارسی

امتیازهای اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

سراسری دانشگاه آزاد- منطقه ای

10 جزء

10درصد

-

-

ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

15 جزء

10درصد

-

-

20 جزء

15درصد

10درصد

5درصد

25 جزء

15درصد

10درصد

5درصد

30 جزء

15درصد

10درصد

5درصد

سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاههای دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه

10 جزء

10درصد

-

-

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

15 جزء

10درصد

-

-

20 جزء

15درصد

10درصد

5درصد

25 جزء

20درصد

15درصد

10درصد

30 جزء

25درصد

20درصد

15درصد

مسابقات بین المللی

15 جزء

20درصد

15درصد

10درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

20 جزء

20درصد

15درصد

10درصد

25 جزء

25درصد

20درصد

15درصد

30 جزء

30درصد

25درصد

20درصد

 
2- جدول تخفیف شهریه دانشجویان قاری برجسته قرآن کریم:

سطح مسابقات یا جشنواره ها

امتیازهای اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

مدارک مورد نیاز

اول

دوم

سوم

سراسری آموزشی قرآن و عترت- منطقه ای

15درصد

10درصد

5درصد

ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاههای دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه

20درصد

15درصد

10درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

مسابقات بین المللی

30درصد

25درصد

20درصد

ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزارکننده و تائید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

 
 
13- دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان :(که دارای مقاله، طرح تحقیقاتی و تالیف و گردآوری کتاب باشند و یا در مسابقات کشوری حایز مقام اول باشند). با تائیدیه باشگاه پژوهشگران

نوع فعالیت

میزان تخفیف

مدارک لازم

ارائه طرح های تحقیقاتی مفید

5درصد

تائید رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

ترجمه، تالیف و گردآوری کتاب

10درصد

رتبه اول مسابقات علمی و جشنواره های رسمی کشوری (اعم از عضو باشگاه و یا غیر عضو باشگاه)

15درصد

 
 
14- تخفیف شهریه دانشجویان دارای بیماری های خاص:
دانشجویان دارای بیماری های صعب العلاج مانند تالاسمی، دیالیزی، هموفیلی، انواع سرطان، دیابت، ام. اس و بیماران پیوندی (کلیه، کبد، قلب و ...) با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه مدارک لازم پس از تأیید اداره کل امور رفاه سازمان مرکزی، مشمول تخفیف خواهند شد.
 
15- تخفیف دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت:
دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه مدارک لازم پس از تصویب کمیته تخفیف، مشمول تخفیف خواهند شد.
 
تذکرات:
·     در صورتی که دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشد، بالاترین میزان تخفیف ملاک پرداخت است
·     دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی مشمول دریافت تخفیف می شوند، تخفیف مقرر بر اساس شهریه همان نیمسال در هنگام تسویه به حساب بستانکاری دانشجو منظور می گردد.