مدیر امور اداری و منابع انسانی

مدیر اداری:

نام: عادل 
نام‌خانوادگى:  اعظم انهر   

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران سازه
شماره تماس:32722730داخلی 320
امور اداری دانشگاه از چندین بخش تشکیل یافته است. مدیریت امور اداری نظارت بر فعالیتهای ادارات تحت سرپرستی ( کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر ، حمل و نقل ، تدارکات ،انبار ، فضای سبز ، مخابرات ، و کارکنان خدمات و نگهبانی) و هماهنگ نمودن وظایف و مسئولیتهای آنها را بر عهده دارد.
آموزش ضمن خدمت کارکنان ، کمیته انضباطی و صدور احکام کارگزینی و ارائه خدمات  مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان و دانشجویان از دیگر وظایف این مدیریت می باشد.
مدیریت امور اداری تاکنون 18 کارگاه آموزشی در سطوح مختلف را برای کارکنان بخش اداری دانشگاه برگزار و مدارک مربوط به پایان دوره را به آنان اعطا نموده است.
در حال حاضر تعداد کارکنان تمام وقت این واحد دانشگاهی 137 نفر می باشد که از این تعداد 112 نفر را کارمندان رسمی و بقیه را کارکنان قراردادی دانشگاه تشکیل می دهند .حدود 43 درصد از کارمندان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند و بقیه را افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و یا کمتر تشکیل می دهند.


شرح وظايف :
    1)اجرای بخش نامه های اداری واصله از سازمان مرکزی
    2)    سرپرستی ونظارت بخش های تابعه
    3) ایجاد تمهیدات وهماهنگی لازم جهت برگزاری مراسم ها
    4) اجرای احکام صادره توسط کمیته انضباطی کارکنان
    5) جمع بندی اضافه کاری های کارکنان توسط دستگاه حضور وغیاب وارائه به مقامات مسئول
    6) انجام امورات اداری مراکز آموزشی تحت تابعه (شاهین دژ,بوکان ,سردشت)
    7) اداره خدمات دانشگاه بمنظور تنظیف کلیه قسمتهای دانشگاه
    8) انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف با سازمان مرکزی یا دبیر خانه منطقه 2
    9) اجرای طرح تکریم از ارباب رجوع

بخش هاي مختلف اين واحد :
  • کارگزینی کارکنان
  • تدارکات
  • انبار
  • دبیرخانه
  • مهمانسرا
  • حمل ونقل
  • نگهبانی
  • خدمات
  • تلفنخانه