اداره شهریه و درآمد


رییس اداره شهریه: مسعود سیروس مهر

کارشناس مالی: احمد خدایار

  شماره تماس: داخلی 321
 
 
کارشناس مالی:ریحان آبین
کارشناس مالی:خدیجه فردوسی
 
 
شرح وظایف:
1-ثبت کلیه فیش های واریزی شهریه
2-ثبت فرمهای تخفیف شهریه پس از تایید معاونت محترم اداری و مالی یا ریاست محترم واحد
3-تهیه تراز مالی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی، انتقالی واخراجی.ثبت خروج پرونده هادرسیستم پس ازتهیه تراز مالی و ارسال آنان به امور فارغ التحصیلان
4-بررسی وپیگیری مشکلات احتمالی بوجودآمده درپرداخت های الکترونیکی شهریه
5-ثبت فرمهای مرخصی تحصیلی پس ازتایید اداره آموزش وواریز شهریه ثابت
6-تایید فرمهای معرفی به استادقبل ازامتحان وثبت نمره
7-پاسخ دادن به سئوالات مراجعه کنندگان (حضوری وتلفنی) درمورد شهریه ازنظر بدهی یا بستانکاری شهریه وغیره
8-اخذفیش بانکی معادل شهریه ثابت ازدانشجویان متقاضی اخذ گواهی خروج از کشور
9-بستن فایل دانشجویان بدهکار به امور شهریه
10-اعلام مبالغ شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی وبنیاد شهید وامورایثارگران درصورت درخواست دانشجو یا سازمان مربوطه
11-ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مهر وبهمن هرسال
12-تعریف شهریه براساس بخشنامه ارسالی ازسازمان مرکزی درسیستم
13-صدوراسناد حسابداری مربوطه
14 – ثبت انواع تخفبفات تائید شده از سوی کمیته تخفیفات ، دایره امتحانات ، احکام ورزشی ، کارمندی ، بنیاد شهید ، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
تذکرات:
دانشجویان ترم دوم وبالاتر می بایست شهریه خودرا فقط بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.جهت واریز شهریه بصورت الکترونیکی می بایست به یکی ازشعب بانک ملی مراجعه نمایند ونسبت به افتتاح حساب سیبا واخذ کارت وگرفتن رمز دوم ازطریق دستگاههای خودپرداز اقدام نمایند. حساب سیبا 0102745711009 بانک ملی ایران قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی مربوط به واریز شهریه بصورت حضوری می باشد که فقط دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان بدهکار درهنگام تسویه حساب می توانند مبالغ را به حساب های مذکور واریز نمایند. دانشجویان جهت تسویه حساب مالی باید ابتدا فرم تسویه حساب را از کارشناس آموزش رشته مربوطه تحویل گیردوپس ازگرفتن امضا ازسایر قسمت های دانشگاه که در فرم قید شده به امور شهریه مراجعه نماید. توصیه می گردد دانشجویان نسبت به واریز شهریه درزمانهای اعلام شده ازطرف امور شهریه اقدام نمایند تادچارمشکل نگردند.
اطلاعات کامل مالی دانشجو در سایت ( سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ) پس از ورود به سایت شخصی هر دانشجو بشرح زیر آمده است :


توضیحات :
برای پرداخت شهریه طبق بالا عمل نموده و پس از انتخاب یکی از دو بانک اعلام شده روی آن کلیک نموده وسپس روی اتصال به درگاه پرداخت بانک نیز کلیک نموده و سپس مشخصات کارت بانکی خود را وارد کرده وپرداخت نمائید . برای اطلاع از بدهی ترمی خود با مراجعه به قسمت پرداخت الکترونیکی ، مانده بدهی خود را می توانید مشاهده نمائید و برای کسب اطلاع از نحوه محاسبه شهریه ( ثابت و متغیر دروس ) به قسمت فرمول محاسبه شهریه و جهت اطلاع از وضعیت مالی هر ترم و پرداخت های خود به قسمت وضعیت مالی مراجعه نمائید و چنانچه در پرداخت های الکترونیکی ، پرداخت ناموفق انجام گرفت به قسمت پرداخت های ناموفق مراجعه و با انتخاب کنترل با بانک ترتبیب اتخاذ می شود تا پرداخت شما در سیستم شهریه ثبت گردد و در غیر اینصورت صبر نمائید سیستم بانکی در عرض چند دقیقه پول شما را به حسابتان برگشت می دهد و در غیراینصورت پس از 72 ساعت می باید به بانک مراجعه و صورتحساب بانکی خود را از بانک مربوطه که نشان دهنده کسر مبلغ از حساب شما باشد را گرفته و به امور شهریه بیاورید تا موضوع بررسی و پیگیری گردد. دانشجوی گرامی سیستم شهریه طوری طراحی گردیده است که پس از ثبت نام و انتخاب واحد ، مانده بدهی شما نشان داده می شود و اگر بدهی داشته باشید این بدهی باعث بسته شدن سیستم می گردد و اگر نیاز به گواهی تحصیلی یا ... باشد سیستم بطور اتوماتیک بسته می باشد و می بایستی مانده بدهی را پرداخت نمائید تا سایت شما باز و کارشناس آموزش بتواند نسبت به صدور گواهی اقدام نماید .