مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدبر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد ارومیه


       
نام: مقصود
نام خانوادگی: دولتخواه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کامپیوتر- نرم افزار

 
به عنوان یکی از ارکان حوزه ریاست دانشگاه با اهتمام به رسالت گسترش و بسترسازی در بخش IT و به عنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش های دانشگاه نقش حیاتی و بنیادی دارد.

سوابق اجرایی:
-پشتیبان سیستم (شرکت نفت) ستاد مناطق نفت خیز جنوب
- مسئول فناوری علوم و تحقیقات اهواز(دانشگاه آزاد)
- مسئول خدمات ماشینی دانشگاه آزاد ارومیه
- مسئول فناوری علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد ارومیه

دوره های گذرانده:
- دوره MCSE
- دوره لینوکس
- دوره CCNA