کارگزینی اساتید

رییس کارگزینی هیات علمی: ناصر صمدزاده   
شماره تماس:2719900 داخلی 227
سایر همکاران: یحیی جوانرو - محسن رنجبری
شرح وظایف کارگزینی هیات علمی:
1-      امورات مربوط به جذب واستخدام هیات علمی
2-      ارتقاء سطح مرتبه اعضای هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت
3-      امورات مربوط به بورسیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی
4-      طرح خدمت مشمولان خدمت نظام وظیفه در مقطع دکترای تخصصی
5-      جذب و تمرکز امورات مربوط به نیروهای حق التدریس
6-      تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
7-      ترفیعات اعضای هیات علمی
8-      تشکیل پرونده ابتدایی اساتید حق التدریس وارسال آنها به مبادی ذی ربط جهت گزینش علمی وعمومی
9-      انجام تمامی امورات مربوط به اساتید واعضای هیات علمی
 
مدارك لازم براي تشكيل پرونده داوطلبان جذب استخدام و تامین هیات علمی :
1-      پرسشنامه  مخصوص داوطلبان  هیات علمی  ( فرم شماره 1 ) پس از تکمیل : ( 8 سری )
2-      گزارش مختصری از دوران  زندگی  ( بیوگرافی ) و رزومه  علمی متقاضی :  (8 سری)
3-      تکمیل شده فرم مخصوص داوطلبان ( 25-20 ) : (3 سری)
4-      گواهی موقت یا اصل مدرک دکتری و ریز نمرات : ( 6 سری)
5-      گواهی اشتغال به تحصیل دوره دکتری متقاضی : (4 سری)
6-      اصل مدرک دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا گواهی موقت به همراه ریز نمرات : ( 6 سری)
7-      اصل مدرک دوره کارشناسی داوطلب یا گواهی موقت به همراه ریز نمرات : ( 6 سری)
8-      تصویر تمام صفحات شناسنامه پشت و رو : ( 8 سری)
9-      تصویر تمام صفحات کارت ملی پشت و رو : ( 8 سری )
10-  تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان : ( 8 سری )
11-  عکس ( 4×3 ) :  23 قطعه
12-  تعهد نامه محضری مبنی بر عدم اشتغال در سایر ارگانها و موسسات و ادارات دولتی و غیره
توجه : تصویر مدارک ردیفهای 4 ، 6 ، 7 ، 8، 9 ، 10 کپی برابر اصل شده باشد