معاون پژوهش و فناوری

 

نام: پژمان
نام خانوادگی: محمدی
تاريخ تولد : 1352
گروه آموزشی: برق
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس :  32759180 داخلی: 190