تماس با ما

شماره تماس و فكس: 33444042-044
وب سایت: http://www.iaurmia.ac.ir
پست الکترونیک: international@iaurmia.ac.ir
آدرس: استانآذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، بلوار بسیج (جاده فرودگاه) مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه صندوق پستی: 969 کدپستی: 63896-57169