مراحل اخذ ویزا برای دانشجويان غیرایرانی

1- ثبت‌نام متقاضی غیرایرانی در سامانه سازمان امور دانشجویان به آدرس www.saorg.ir و اخذ کد رهگیری
2- ارائه کد رهگیری اخذ شده به نماینده امور کنسولی در واحد دانشگاهی یا تماس با اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره تلفن‌های: ۴۷۳۵۲۴۲۵ و ۴۷۳۵۲۴۲۷) و آدرس ایمیل  imani.consular@intl.iau.ir
3- چنانچه دانشجوی غیرایرانی دارای گذرنامه معتبر بود، به اداره امور کنسولی معاونت بین‌الملل دانشگاه جهت صدور گذرنامه و روادید تحصیلی مراجعه نماید و پس از اخذ روادید تحصیلی، اقامت تحصیلی یک ساله صادر خواهد شد.
4- چنانچه دانشجوی غیرایرانی دارای کارت اقامت بود، از سوی واحد دانشگاهی به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه استان محل ثبت‌نام برای بررسی و اعلام نظر پیرامون اصالت مدرک اقامتی یا شناسایی، صدور گواهی مفاصاحساب و اخذ برگ تردد خروجی به منظور انجام تشریفات قانونی اخذ روادید و اقامت تحصیلی معرفی می‌گردد. (کار برگ شماره یک)
5- پذیرش موقت دانشجویان (مختص پذیرفته‌شدگان دارای کارت اقامت) براساس گواهی صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه محل ثبت‌نام انجام می‌شود. (کار برگ شماره دو)
6- کلیه متقاضیان تحصیل غیرایرانی که فاقد گذرنامه می‌باشند پذیرش اولیه شده و از آن‌ها در اولین نیمسال تحصیلی ثبت‌نام مشروط به عمل می‌آید. بدیهی است پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و صدور گذرنامه و اخذ روادید و اقامت تحصیلی در نیمسال بعدی از دانشجو ثبت‌نام قطعی به­عمل خواهد آمد و ادامه تحصیل دانشجو منوط به ارائه مدارک مذکور می‌باشد.
7- دانشجو موظف است کلیه مراحل اخذ گذرنامه، روادید و اقامت تحصیلی را حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال پذیرش انجام دهد.
8- متقاضیان تحصیل موظف هستند حداقل ۲ ماه قبل از انقضای مهلت اقامت دانشجویی به اداره امور کنسولی معاونت بین‌الملل مراجعه نمایند.
9- لازم است کار برگ مخصوص اخذ تعهد از متقاضیان تحصیل (کار برگ شماره ۶) توسط دانشجو تکمیل و در پرونده تحصیلی وی ثبت و نگهداری شود.
10- برای انجام کلیه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی، ارائه گواهی وضعیت تحصیلی دانشجو (گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی، انصرافی و فارغ‌التحصیلی) به اداره امور کنسولی معاونت بین‌الملل دانشگاه الزامی است