ضوابط و مقررات پذیرش دانشجویان غیرایرانی

1- دانشجویان غیرایرانی نیز همانند دانشجویان ایرانی، مشمول کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی و انضباطی دانشگاه می‌باشند.
2- دانشجوی غیرایرانی مشمول قوانین نظام وظیفه نمی‌باشد.
3- هر پذیرفته شده باید مبلغ مصوب شده در آیین‌نامه اجرایی هر سال را بابت هزینه‌های خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، سمینار‌های منطقه‌ای، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویی و کمک به صندوق رفاه دانشجویی به شماره‌ حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نماید. این مبلغ فقط یک بار در طول دوره از هر پذیرفته‌شده دریافت می‌گردد.
4- پذیرفته شده باید حق بیمه حوادث مبلغ مصوب شده در آیین‌نامه اجرایی هر سال را به حسابی که دانشگاه مشخص می‌نماید، واریز نموده و رسید آن را به واحد دانشگاهی تحویل دهد. شایسته است که اطلاع‌رسانی کامل به کلیه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی برای مراجعه به وب‌سایت www.hayateamn.ir و ثبت‌نام در قسمت «بیمه حوادث جهت اتباع خارجی» به عمل آید.
5- کلیه متقاضیان تحصیل غیرایرانی در صورت انصراف و اخراج آموزشی به شرط تأیید صلاحیت عمومی، فقط یک بار مجاز به شرکت مجدد در آزمون‌های ورودی و یا پذیرش آزاد می‌باشند.
تبصره ۱: متقاضیان شاغل به تحصیل درصورت گذراندن حداکثر دو نیمسال تحصیلی مجاز به تغییر رشته تحصیلی به رشته غیرمرتبط بوده و یا می‌توانند مجدداً در آزمون‌های ورودی شرکت نمایند یا به­صورت پذیرش از طریق سامانه fstudent.iau.ir  قبول شوند. در صورت گذراندن بالاتر از دو نیمسال تحصیلی، تغییر رشته تحصیلی به رشته غیرمرتبط ممنوع است.
تبصره ۲: تغییر رشته تحصیلی برای دانشجویان غیرایرانی در رشته‌های مرتبط، مطابق ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان ایرانی می‌باشد.
تبصره ۳: دانشجویان غیرایرانی انصرافی و اخراجی از دانشگاه، جهت دریافت ریزنمرات واحد‌های گذرانده و مدرک تحصیلی قبلی، ملزم به اخذ خروج قطعی می‌باشند.
6- دانش‌آموخته غیرایرانی یک نیمسال تحصیلی فرصت دارد تا امور کنسولی اخذ خروج قطعی را انجام دهد.
7- دانشجویان غیرایرانی که تابعیت ایران را احراز می‌نمایند مشمول کلیه قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشجویان ایرانی بوده و نحوه پرداخت شهریه تحصیلی آنها به شرح زیر می‌باشد:
7-1- دانشجویان ورودی آزمون سراسری و بدون آزمون مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مطابق با شهریه دانشجویان ایرانی می‌باشد.
7-2- کلیه دانشجویان غیرایرانی (پذیرش شده از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانهfstudent.iau.ir مطابق شیوه نامه دانشگاه آزاد اسلامی، شهریه تحصیلی را پرداخت خواهند نمود.
8- کلیه گواهی‌های اشتغال به تحصیل از واحد‌های دانشگاهی طی مکاتبه با حوزه بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارسال به وزارت امور خارجه انجام و لذا، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل به نمایندگی‌های سایر کشور‌ها در جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مکاتبه مستقیم از سوی واحد‌های دانشگاهی ممنوع است.
9- اشتغال به کار کلیه پذیرفته‌شدگان غیرایرانی در طول مدت تحصیل و پس از دانش‌آموختگان در سراسر کشور ممنوع است.
تبصره ۴: دانش‌آموختگان غیرایرانی (ورودی آزمون‌های سراسری و پذیرش بدون آزمون) پس از اتمام دوره تحصیل با طی مراحل قانونی (اخذ مجوز و روادید اشتغال به کار) می‌توانند در جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شوند.
10- ثبت‌نام دانشجویان غیرایرانی بدون هماهنگی و کسب مجوز از سوی حوزه بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می‌باشد.