پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

  • پذیرش از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی (سامانه fstudent.iau.ir)
  • پذیرش از طریق شرکت در آزمون­های سراسری و رشته محل­های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (در سامانه های sanjesh.org وazmoon.iau.ac.ir )
  • پذیرش از طریق واحدهای برون مرزی دانشگاه به دو صورت ذیل:
             3-1- پذیرش از طریق برگزاری آزمون‌های اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در محل واحد دانشگاهی برون‌مرزی
             3-2-  پذیرش از طریق گروه‌های جذب دانشگاه در محل واحد دانشگاهی برون‌مرزی
  • ارائه فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان غیرایرانی در مقطع دکتری تخصصی برای شرکت در دوره‌های کوتاه‌مدت براساس شرایط و ضوابط مصوب شورای گسترش و سیاست‌گذاری دانشجویان غیرایرانی، در کارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی کارگروه انجام می‌پذیرد.
  • پذیرش از طریق بورس تحصیلی براساس شرایط و ضوابط مصوب شورای گسترش و سیاست‌گذاری دانشجویان غیرایرانی.
تبصره ۱: تصمیم‌گیری درمورد اعطای تعداد بورسیه تحصیلی (معاف از پرداخت شهریه) براساس شرایط علمی و سنی مصوب شورای گسترش و سیاست‌گذاری در کارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و درصورت ضرورت با حضور نمایندگان سازمان‌های معرف به عنوان عضو مدعو کارگروه انجام می‌پذیرد.
تبصره ۲: دانشجویان غیرایرانی بورسیه در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز به تحصیل می‌باشند.