معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد ارومیه
فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد ارومیه با مدیریت آقای مهندس مقصود دولتخواه رسالت دارد تا با برقراری بستری امن ،پرسرعت،انعطاف پذیر و قابل دسترس ،ارایه خدمات آموزش و پژوهش را کارآمدتر نماید.
فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارایه امکانات اینترنتی و کامپیوتری در سایت های واقع در دانشکده ها و ارایه خدمات آموزش در کارگاههای کامپیوتری به شرح ذیل آماده ارایه خدمات به دانشجویان می باشد:
-         پهنای باند اینترنت mb/s 100
-         ارایه نام کاربری و رمز عبور برای استفاده هر دانشجو از اینترنت با حجم نامحدود
-         کارگاههای آموزشی مجهز به کامپیوتر و ویدیوپروژکتور جهت برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های مختلف
-         سایت های کامپیوتر فعال جهت استفاده دانشجویان از اینترنت و نرم ازار های مختلف مجهز به کامپیوترهای به روز با مانیتورهای LCD و متصل به اینترنت
-         امکان استفاده از اینترنت به صورت wifi در کلیه دانشکده ها