اداره فارغ التحصیلان

رئیس اداره فارغ التحصیلان:
 
نام: حسن    
 نام خانوادگی: مکاری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد                                                
شماره تماس:32759180 داخلی 262                               
این بخش از ساختار سازمانی شامل دو زیر بخش به صورت زیر است:
1
- امور فارغ التحصیلان
مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلان و صدور گواهی موقت دانشنامه و همچنین صدور ریز نمرات و تائید صدور گواهی فراغت از تحصیل برای سازمان های مختلف از طریق این حوزه انجام می پذیرد.
2- کانون فارغ التحصیلان
این نهاد پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان و از دانشجویان ترم آخر جهت فعالیت در عرصه های فرهنگی علمی و سیاحتی و غیره ثبت نام و عضو می پذیرد.
وظايف اداره فارغ التحصيلان:
 •  بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات 
 •  دريافت مدارك لازم طبق بخشنامه همراه تسويه حساب براي صدور گواهينامه موقت
 • ثبت پرونده های ارسالی از آموزش با قید تاریخ تحویل
 • بررسی پرونده های مشمولین ، درج تاریخ فراغت و ارسال به نظام وظیفه
 • بررسی پرونده و  صدور گواهينامه موقت و دانشنامه و چك نهايي مراکز  پیرانشهر – سردشت – بوکان و آموزشکده سما ارومیه 
 • ثبت دانشنامه ها پس از تائید سازمان مرکزی
 • الصاق عكس و تمبر پس از آماده شدن 
   
 •  واحد تأييد مي شود و به امضاي معاونت محترم دانشجويي و رياست محترم واحد مي رسد .
 • کنترل نهایی   CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأييد نهايي
 •  معرفي فارغ التحصيلان مشمولين به حوزه نظام وظيفه و دريافت مدارك و صدور مدرك قبل از دريافت
 •  كارت پايان خدمت 
 •  صدور ريز نمرات جهت ترجمه براي وزارت امور خارجه 
 •  پاسخ دهي به نامه هاي ادارات مختلف اعم از تأييديه و ريز نمرات 
 •  انجام جشن فارغ التحصيلان برابر فارغ التحصيلان هرسال و ارسال دعوت نامه 
 •  دريافت و تحويل مدرك موقت و دانشنامه 
 •  ارسال صورتجلسه تصرف گواهي موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مركزي
 •   ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحويل به فارغ التحصيلان 
 •  تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك از بدو تأسيس تا به امروز

  شرايط و مدارك لازم جهت دريافت مدارك فارغ التحصيلي :
  1-گواهينامه موقت :
 • کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
 • اصل و کپی برگ سبز اعزام به خدمت
 • اصل گواهی اشتغال به خدمت
 • اصل گواهی اشتغال به تحصیل  - قید شدن شماره معافیت تحصیلی الزامی است
 • ارائه اصل و کپی  پایان طرح یا معاف از طرح دانش آموختگان رشته دامپزشکی
 • ارائه اصل و کپی وکالت محضری در صورت دریافت مدرک توسط شخص دیگر
  2- دانشنامه :
  ارائه اصل گواهی موقت  ( در صورت داشتن وام ارائه تسویه مربوط به وام از صندق رفاه دانشجویی )
 • 3- ريزنمرات :
  در صورت عدم تعهد و يا نداشتن بورسيه تحصيلي با در دست داشتن اصل كارت شناسايي معتبر
   (شناسنامه، كارت ملي و...) با مراجعه به قسمت تحويل مدارك اداره فارغ التحصيلان واحد در
  ساعات اداري جهت دريافت ريزنمرات خود اقدام نماييد. لازم بذكر است دريافت ريز نمرات تاييد شده توسط سازمان مركزي دانشگاه، در صورت درخواست فارغ التحصيل و پرداخت هزينه مربوطه 
  (000/55 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران ) و تقاضانامه و تصویر دانشنامه ميسر بوده و در صورت تمايل به دريافت كارنامه تحصيلي مي توانيد با در دست داشتن اصل گواهينامه موقت يا دانشنامه به دانشكده مربوطه مراجعه فرماييد.

توجه :
باستناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مركزي 
دانشگاه آزاد اسلامي، تحويل مدرك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه
 و يا ريز نمرات تنها به فرد فارغ التحصيل و يا كسانيكه از فارغ التحصيل وكالت نامه رسمي به همراه
 داشته باشند امكان پذير است.
*نكته مهم جهت آقايان:
 - روشن بودن وضعيت نظام وظيفه مبني بر ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت الزامي مي باشد:
درصورت سرباز بودن ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي با ذكر تاريخ شروع و اتمام خدمت . 

- دانشجويان مشمول در حال تحصيل در مقطع ارشد و دكتري با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر شماره معافيت تحصيلي صادره از حوزه نظام وظيفه.
* جهت تاييد ترجمه دانشنامه و ريز نمرات به معاونت دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس تهران – پونک – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  مراجعه گردد./
مراحل صدور گواهينامه پايان تحصيلات:
دانشجويان محترم بايستي در ترم آخر با مراجعه به بايگاني دانشكده از تكميل بودن پرونده خود مطلع شوند كه شامل(اصل مدرك ما قبل و تاييد يه تحصيلي مدرك ما قبل مي باشد)

دانشجويان عزيز در ترم آخر بايستي مدارك زير را آماده نمايندو پس از ارسال كارنامه توسط امتحانات رشته مربوط به اداره فارغ التحصيلان تحويل دهند.

مدارك لازم:

1- سه قطعه عكس پشت نويسي شده 4*3 

2- كپي آخرين مدرك تحصيلي با مهر بايگاني(اصل مدرك بايستي در پرونده باشد) 

3- كپي شناسنامه وكپي كارت ملي پشت و رو

4- كپي پايان خدمت يك برگ پشت و رو

5- دو قطعه تمبر ده هزار ريالي كه در شعبه بانك ملي دانشگاه موجود است 

6- فيش به حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي با كپي مبلغ كارشناسي 11000تومان ،
ارشد 13000 تومان كارداني 5500 تومان ،دكتري حرفه اي و تخصصي 22000 تومان )


مدارك مورد نياز جهت صدور ريز نمرات :

1-  كپي و اصل  فيش به حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي  به مبلغ 5500 تومان
  
2- درخواست ريز نمره با تاييد معاونت دانشجويي

3-فتوكپي اصل  مدرك تحصيلي (دانشنامه تحصيلي )
 
دستورالعمل صدور گواهينامه و دانشنامه المثني
الف- مدارك مفقود شده
·         اخذ تعهد از فارغ التحصيل مبني بر عودت مدرك به دانشگاه در صورت پيدا شدن وقبول مسئوليت سوء استفاده از مدرك مربوطه
·         اعلام مفقود شدن مدرك به سازمان مركزي توسط دانشگاه
·         انجام تشريفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارك
·         اخذ هزينه هاي مرتبط با صدور المثني
·         تنظيم وارسال مدرك لازم جهت صدور مدرك المثني از سوي واحد به سازمان
ب- مدرك آسيب ديده وغيرقابل استفاده
·         ارايه اصل مدرك آسيب ديده به واحد دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن به تشخيص وتاييد واحد دانشگاهي برسد.
·         درخواست صدور المثني با ذكر علت آسيب ديدگي مدرك توسط فارغ التحصيل
·         پرداخت هزينه صدور مدرك
لازم به ذكر است صدور مدرك المثني به هر علت تنها يكبار انجام مي گيرد ومجددا مدرك ديگري صادر نخواهد شد.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته
ماده 1: معدل كل حداقل 18 داشته باشند.
 -1-1
دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند،اگر چه داراي معدل كل بالاي 18 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-2
 دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند، مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و درسال ورود باشند.
- 2-1
تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد (3« 2/3(
-2-2
 رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع كارداني ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
 - 3-1
دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
- 3-2
در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
-3-3
 فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند. ( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود).
ماده4  : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
-1 دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت ازتحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
-2
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ناپيوسته درمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشند.
-1-1
 دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
- 1-2
دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.
 -2-1
تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد.( 3« 3/2  )
 - 2-2
رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي ناپيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
-3-1
 دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
-3-2
 در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد . بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
 - 3-3
فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند .( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود(.
ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
-1دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
- 2
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.


ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشد.
 - 1-1دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند ، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-2  دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
-1-3  فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.
 - 2-1تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفيت هاي دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )
 - 2-2رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي پيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.
ماده 3 : حداكثر ظرف مدت هشت نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.
-3-1  دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از هشت نيمسال تجاوز نكرده باشد.
 -3-2 در صورتيكه دانشجو پس از هشت نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.
ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.


كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:
- 1دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايدنسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .
- 2كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.