مدیر کل امور دانشجویی

نام‌ و نام خانوادگى:  مهندس مجید خلیل زاده وحیدی
تاريخ تولد : 1340
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
گروه آموزشی : عمران
مرتبه علمی : مربی
شماره تماس :   04432759180  داخلی : 252
شرح وظایف:
نظارت بر انجام کار در امور فارغ التحصیلان، سلف سرویس، خوابگاهها،امور دانشجویی، تربیت بدنی، نقل و انتقالات دانشجویی، نظام وظیفه و امور خدمات رفاهی، پیگیری انجام شرح وظایف این مجموعه ها