آی تی یار


،آی تی یار راهنمای در دسترس همیشگی شما دانشجویان اساتید و کارکنان 

 خدمتی نو از حوزه فناوی اطلاعات و ارتباطات واحد ارومیه 


به زودی...