قابل توجه دانشجویان عزیزی که بیش از یک دانشجو در خانواده در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند. 1396/06/27

جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم اول 96-97 این عزیزان می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد ارومیه (خانم فخیمی)تا آخر وقت اداری 20/7/96 مراجعه نمایند

مدارک لازم :
-اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر 
- اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر 
- آخرین برگه انتخاب واحد (ترم جدید)
- کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات برسد.
- اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحدهای دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند.***برگه ها حتما باید مهر، امضا و شماره داشته باشند
***