مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های جدید 1396/06/13

مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های جدید:
- اصل و سه سری کپی مدرک تحصیلی مقطع پایین تر 
- شش قطعه عکس 3*4 مشمولین 12 قطعه 
- اصل و دوسری کپی از تمام صفحات شناسنامه 
- اصل و دو سری کپی از کارت ملی پشت و رو 
- ریز نمرات مقطع پایین تر برای دانشجویان ارشد و دکتری
- تکمیل فرم های داخل پوشه ثبت نام 
- رسید تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ، اقدام از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت