اطلاعیه در خصوص حضور بیمه دانا در دانشگاه 1398/11/08

بسمه تعالي
 
 
به اطلاع همكاران محترمي كه با بيمه دانا قرارداد تكميلي درماني منعقد كرده اند مي رساند كه براي دريافت اسناد هزينه هاي پزشكي و پاسخ به سوالات احتمالي همكاران در مورد بيمه،  نمايندگي بيمه روز شنبه مورخ 98/11/12 از ساعت 12 لغايت 14 در دانشكده فني و مهندسي طبقه دوم اتاق آقاي روح اله آقازاده مستقر خواهد بود./
 
هيأت مديره تعاوني