منابع آزمون جامع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذریایجان غربی 1397/08/14

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

جهت اطلاع از منابع آزمون جامع دکتری هرکدام از واحدها برروی لوگوی واحد کلیک کنید.