فراخوان طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 1396/08/01بنام خدا
فراخوان اجراي طرح پژوهشي
با سلام و احترام
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در راستاي انجام پژوهش های بنیادی اصیل و هدفمند و همچنین بالا بردن کیفیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه ، طی مصـوبه شماره 30023 مورخ 26/07/96 شـوراي پژوهشي واحد به اطلاع اعضاء محترم هیأت علمی تمام وقت می رساند که در صورت تمایل به اجرای طرح های تحقیقاتی با رویکرد تجاری سازی و رویکرد اختراع و اکتشاف، برنامه پژوهشی سه ساله خویش،  2 نسخه پـروپوزال تكميل شده طرح تحقیقاتی خود  و فایل word آن را از تاریخ 01/08/96 تا پايان وقت اداري روز شنبه مـورخ 20/08/96 تحــويل دفتر امور پژوهش فرمايند.
(آیین نامه طرح های پژوهشی و فرم صفر مربوط به پروپوزال در سایت واحد نیز قابل دسترسی می باشد)
بودجه و تعهدات تعیین شده  به شرح ذیل می باشد:
ردیف رویکرد طرح بودجه تحقیقاتی تعهدات طرح
1 تجاری سازی تا 100 میلیون ریال در ابتدا فرم پیشنهادی طرح و در پایان نتایج طرح به تأیید شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان استان برسد.
2 اختراع و اکتشاف تا 100 میلیون ریال ارائه تأیید علمی اختراع یا اکتشاف از شورای راهبردی ثبت و حمایت از اختراعات دانشگاه (مرکز گسترش علم و علم سنجی) و سازمان پژوهش های علمی-صنعتی کشور یا مرجع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد ضروری است.
 
 
·         اعضاء هیأت علمی می توانند تنها مسئولیت اجرای یک طرح داخلی را به عنوان مجری بر عهده داشته باشند.