اولویت های تحقیقاتی اتاق بازرگانی ارومیه 1396/06/25

اولویت های تحقیقاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
1.      تحلیل هزینه های تولید در صنایع استان آذربایجان غربی
2.      روش های تأمین مالی پروژه ها و بررسی اثربخشی منابع تخصیص یافته به واحدهای تولیدی استان آذربایجان غربی
3.      شناسایی موانع تولید و صادرات و مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای رفع این موانع
4.      بررسی روند شناسایی مودیان مالیاتی و ارائه سیستم یکپارچه برای شناسایی
 
 
 
اعضاء هیأت علمی در صورت تمایل می توانند پروپوزال های خود را تا تاریخ 30/8/96 به مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ارومیه، ارسال فرمایند.