برگزاری مسابقات کشوری قرآن و عترت 1397/07/15

برگزاری مسابقات کشوری قرآن و عترت

تاریخ ، محل برگزاری

زمان برگزاری  مسابقات ویژه دانشجویان 28 مهرماه 1397

و

زمان برگزاری  مسابقات ویژه اساتید 29 مهرماه 1397 میباشد


محل برگزاری دوره : دو کیلومتری جاده فرودگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه