کلاس های آمادگی آزمون EPT (دور دوم)

اطلاعیه
بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان حضور در کلاس های آمادگی آزمون EPT (ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی ) می رساند اداره توانمند سازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه پیرو برگزاری اولین دوره این کلاس ها در مرداد ماه سال جاری و تقاضای مجدد علاقمندان، برگزاری دور دوم این کلاسها را از اول شهریور ماه در برنامه کاری خود قرار داده است.
این دوره نیز به مدت 16 جلسه یک و نیم ساعته معادل 24 ساعت آموزشی در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد.
متقاضیان پس از مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به آدرس وب

 www.iaurmia.ac.ir


از طریق سامانه آمادگی EPT  و منوی مربوطه ثبت نام کرده و با پرداخت مبلغ 3 میلیون ریال از طریق لینک پرداخت الکترونیک ، ثبت نام خود را نهایی نموده و پرینت پرداخت خود را اخذ و در اولین روز شروع کلاسها تحویل مسئول مربوطه نمایند.

(لازم به توضیح میباشد به دلیل محدود بودن ظرفیت کلاسها به محض اتمام ظرفیت کلاسها ثبت نام متوقف خواهد شد.)