تغییر لینک ورود به سامانه آموزشیار 1399/06/25

متاسفانه لینک میانبر قبلی برای ورود به آموزشیار از کار افتاده است.

🔻برای ورود به سامانه از لینک زیر استفاده کنید :
http://stdn.iau.ac.ir/Student

📌 مشکل عدم نمایش لیست دروس و عمل نکردن پرداخت شهریه سراسری میباشد.