اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت با پوز در داخل واحد ارومیه 1398/06/10

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به ترافیک پهنای باند اینترنت مي توانند جهت پرداخت شهریه از طریق دستگاههای پوز موجود در واحد استفاده نمایند.