اطلاعیه پرداخت الکترونیکی شهریه 1397/06/10

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت تسریع و انتقال صحیح شهریه در پرداخت الکترونیک از کامپیوتر استفاده نمایید و تا حد ممکن از موبایل یا تبلت در پرداخت شهریه استفاده ننمایید.

با تشکر