شروع انتخاب واحد از ساعت 10 صبح امروز شنبه هفتم بهمن 1396/11/07

به اطلاع دانشجویان می رساند شروع انتخاب واحد از ساعت 10 صبح امروز شنبه هفتم بهمن ماه خواهد بود.