قابل توجه دانشجویان عزیز که بیش از یک دانشجو در خانواده در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند. 1396/11/16

جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم دوم 96-97 این عزیزان می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد ارومیه(خانم فخیمی)تا آخر وقت اداری 20/12/96 مراجعه فرمایند.

مدارک لازم :
- اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر
- اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر
- آخرین برگ انتخاب واحد(ترم جدید)
- کارنامه تحصیلی  که  به امضا امتحانات برسد.
- اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحد های دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند.** برگه ها حتما باید مهر امضا و شماره داشته باشند.