واریز شهریه و انتخاب واحد مطابق ترم های گذشته خواهد بود. 1396/06/13

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند روال واریز شهریه و انتخاب واحد مطابق ترم های گذشته خواهد بود و نیازی به استفاده از فرمول محاسبه شهریه نخواهد بود .