فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی 1395/10/22


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی اولویت های طرح های پژوهشی خود را با محورهایی که به  پیوست درج گردیده،
اعلام نموده است.
متقاضیان می توانند تا تاریخ 95/12/10 نسبت به ارسال طرح اولیه اقدام فرمایند.
فایل شیوه نامه و نمونه پروپوزال طرح های تحقیقاتی از طریق وب سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل دسترسی و دریافت می باشد.

اولویت های پژوهشی
طبقه بندی خبری:
پژوهشی