اولویت های پژوهشی مرکز صدا و سیمای آذربایجان غربی 1395/10/14


اولویت های پژوهشی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی به پیوست درج گردیده است.

اولویت ها


 
علاقمندان به مشارکت در اجرای طرح ها می توانند نسبت به تهیه طرح نامه و ارسال آن
تا روز پنج شنبه مورخ 95/10/30
به آدرس گلشهر2، مدیریت شبکه استانی آذربایجان غربی اقدام فرمایند.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی