تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم 1400-1399 1400/06/24


بخشنامه تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ صادر شد.🔻🔻🔻
 
دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکتری حرفه ای  مشروط به تأیید گروه آموزشی مربوط، استاد راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان نامه در سامانه پژوهشیار تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ امکانپذیر می باشد. 
 
🔸🔹🔸این دسته از دانشجویان لازم است تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ فرم اعلام آمادگی خود را تکمیل و در سامانه پژوهشیار بارگذاری نمایند.
 
تبصره: افرادی که در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند یا مشمول نظام وظیفه می باشند می بایست تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع کرده باشند.
 
 
دفاع از رساله توسط دانشجویان دکتری تخصصی (غیر علوم پزشکی) مشروط به داشتن کفایت پیش دفاع، برآورده شدن تعهدات مربوط به دستاورد پژوهشی (مقالات)، تأیید شورای گروه آموزشی مربوط و استاد(ان) راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات رساله در سامانه پژوهشیار استثنائاً تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ بلامانع است.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی