وبینار آشنایی با فرصت ها: معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه 1400/06/23


وبینار آشنایی با فرصت ها: معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه

زمان: یکشنبه 28 شهریور ساعت 14 الی 16


لینک حضور در وبینار
https://asanseminar.ir/enter/park-webinar-sh2h

مخاطبان: اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و شرکت های دانش بنیان
طبقه بندی خبری:
پژوهشی