همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی 1400/03/19


  • همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی در مهر سال 1400 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار خواهد شد.
  • همایش در ISC نمایه شده و کاملاً معتبر می باشد.
  • سایت همایش: http://conf.iaurmia.ac.ir/

 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی